Søk etter produkter med rabatt

Vår søkemotor returnerer bare produkter på salg fra tusenvis av nettbutikker

Generelt

Denne nettsiden er utviklet, innehas og vedlikeholdes av Holmø Holding ApS, Baunevej 5, 4000 Roskilde, Danmark.

Følgende brukervilkår ("vilkår") trer i kraft når du bruker tjenesten Monsterrebate samt andre hjemmesider eller plattformer der Monsterrebate tilbys.

Ansvarsfraskrivelse

Opplysninger på denne nettsiden er ikke nødvendigvis korrekte, aktuelle eller fullstendige, og nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller prisfeil.

Monsterrebate påtar seg ikke noe ansvar for – og fraskriver ettertrykkelig ansvaret til – å oppdatere nettstedet så opplysningene til enhver tid er aktuelle, og så opplysningene på nettstedet er korrekte og fullstendige.

Du må derfor sørge for å få bekreftet at opplysningene er fullstendige på nettsteder vi lenker til, før du gjør valg om tjenester, produkter eller tilbud, som er beskrevet på Monsterrebate.

Ansvarsbegrensning

Monsterrebate fraskriver seg ethvert ansvar for direkte og indirekte tap, herunder regnet driftstap, tap av fortjeneste, tap av data og andre direkte eller indirekte tap og følgeskader som følge av bruk av Monsterrebate eller samarbeidende nettsteder det lenkes til.

Ansvarsfraskrivelse gjelder samtlige søksmålsrunder, uansett om det er basert på avtale, garanti, skadegivende handling uten kontrakt eller lignende.

Opphavsrett

Innholdet på denne nettsiden tilhører Monsterrebate og er beskyttet av lov om opphavsrett.

Tekst fotografier, film, tegninger, grafikk, lyd, data osv. kan være gjenstand for lov om opphavsrett og enten høre til eller være lisensiertav Monsterrebate.

Gjengivelse eller bruk av materiale, eller deler av materialet i enhver form er ikke tillatt, bortsett fra til personlig bruk og bruk til ikke-forretningsmessige forhold.

Det er ikke tillatt å modifisere innholdet på denne nettsiden. Overtredelse av disse bestemmelsene vil straffeforfølges.

Forhold om varemerke

Monsterrebate er et varemerke tilhørende Holmø Holding ApS.

Varemerker, medregnet logoer, slagord og lignende er registrerte eller ikke-registrerte varemerker, og tilhører eller er lisensiert av Holmø Holding ApS.

Lenker til denne nettsiden

Når det gis mulighet til lenker til dette nettstedet på andre nettsider, har Monsterrebate – med mindre det klart fremgår – verken godkjent lenken eller innholdet av materielt på nevnte nettside, og Monsterrebate er ikke tilsluttet eller har noen annen form for samarbeid med innehaveren av en sådan nettside.

Lenker til andre nettsider

Om du bruker en lenke på Monsterrebate til å åpne et annet nettsted, forlater du Monsterrebate. Nettsiden du åpner er uavhengig av denne nettsiden, og Monsterrebate har ingen innflytelse på denne nettsidens innhold.

Ved å gi mulighet for en lenke fra dette nettstedet til andre nettsider påtar ikke vi oss noe ansvar for materiale på nettstedet som åpnes ved å følge lenken, og Monsterrebate fraskriver seg ethvert ansvar fra direkte og indirekte tap som følge av at du åpner eller bruker andre nettsider eller bruker materiale det inneholder, uansett årsaken til et sådant tap, og uansett om Monsterrebate kunne eller burde forutsett et slikt tap, underforstått risikoen av et slikt tap ved å ikke fjerne lenken fra denne nettsiden på en annen måte.

Krenkelse av opphavsrett

I tilfeller der du mener at Monsterrebate krenker dine immaterielle rettigheter via brukerinnhold, produktinformasjon, annonsekampanjereller lignende ber vi deg kontakte oss.

Monsterrebate ønsker på ingen måte å krenke andres rettigheter eller rettigheter til beskyttede varemerker, og vi ønsker alltid å ordne opp i slike forhold umiddelbart etter at vi har fått kjennskap til de.

Vi beklager på forhånd om dette måtte være tilfelle.